שימוש בנגן – לא לדלג!

אפשר לנגן במהירות גבוהה או נמוכה יותר. יש ללחוץ על גלגל השיניים ולבחור את הקצב הרצוי.
הנגן לא זוכר את המהירות, לכן אפשר ללחוץ H ולבחור בעזרת העכבר מהתפריט שיופיע.