תנאי שימוש בקורסים, מדריכים ופרוייקטים

אנא קרא הסכם זה בעיון לפני השימוש במוצר.

בעת שימוש בתוכן המופיע באתר הנני מסכים לתנאים הבאים:

  • קובצי הפרוייקטים ומדריכי הוידאו ניתנים כפי שהם וללא אחריות או תמיכה
  • השימוש בתוכן הוא על אחריותך בלבד.
  • לא ניתן לשנות את התוכן ו/או לכלול אותו בפרוייקטים אחרים.
  • אין אפשרות למכור, להלוות, לתת, או להעביר חלק כלשהו של התוכן לידי צד שלישי.
  • את/ה מסכימ/ה לקבל את תוכן “כפי שהוא” ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת.
  • אין אפשרות למכור את מוצרי ההדרכה באתר לצד שלישי.
  • אין להשתמש בתוכן למטרה פוגענית או בלתי חוקית.
  • המדריכים, הקורסים, המאמרים וכל חומר נוסף, משמשים למטרת הדרכה בלבד.

הצהרת פרטיות

learn.sternfx.com וערן שטרן (להלן – SternFX) מודים לך על העניין שגילית במוצרינו ועל ביקורך באתר. פרטיותך חשובה לנו ואנו רוצים שתרגיש בנוח לבקר באתר הרשת שלנו. השמירה על פרטיותך במהלך עיבוד נתוניך האישיים היא סוגיה חשובה ואנו מקדישים לה שימת לב מיוחדת במהלך פעילותינו העסקיות. נתונים אישיים הנאספים במהלך הביקורים באתרי הרשת שלנו מעובדים על ידינו בהתאם להוראות החוקיות החלות במדינות בהן מופעלים האתרים. עם זאת, האתרים עשויים לכלול קישוריות לאתרי רשת אחרים, אשר אינם כפופים להצהרת פרטיות זו.

איסוף ועיבוד של נתונים אישיים

כאשר הינך מבקר/ת באתר הרשת שלנו, שרת הרשת שלנו שומר באופן אוטומטי את שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, את אתר הרשת ממנו הגעת אלינו, את אתרי הרשת בהם ביקרת בפועל וכן את תאריך ביקורך ואת משכו. SternFX עושה שימוש ב”קוקיס” בכדי לעקוב אחר העדפותיהם של מבקרינו ולשפר את אתר הרשת שלנו ככל האפשר בהתאם. נתונים אישיים נוספים מאוחסנים אך ורק לפי רצונך, למשל בקשר להרשמה, לסקר, לתחרות או במהלך עריכת חוזה.

שימוש וגילוי נתונים אישיים ומפרטי מטרה

SternFX תשתמש בנתוניך האישיים אך ורק לצורך הניהול הטכני של אתרי הרשת שלנו, שירות הלקוחות וניהולם, סקרי מוצר ושיווק, וזאת אך ורק במידה הנדרשת בכל מקרה. אנו נגלה את נתוניך אך ורק במקרים בהם הדבר נדרש לפי הדין.

זכויות יוצרים

לSternFX שמורות כל הזכויות; המלל, התמונות, הגרפיקה, קבצי הקול, קבצי האנימציה, קבצי הוידיאו ואופן ארגונם באתרי האינטרנט של SternFX כפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני. אין להעתיק את הגורמים האמורים, וכן אין לשנותם או להעבירם לאתרים אחרים. חלק מאתר האינטרנט של SternFX עשוי אף להכיל חומרים הכפופים לזכויות היוצרים של ספקיו ו/או אחרים, וכמובן שאיננו יכולים ליתן רשות כלשהי, מפורשת או משתמעת להשתמש בהם, והעושה כן חושף עצמו לטענות ו/או תביעות גם מצד אותם אחרים.

חופש הבחירה

אנו מעונינים להשתמש בנתוניך בכדי להודיע לך על מוצרינו ושירותינו החדשים ובמקרים המתאימים לבקש את חוות דעתך. כמובן, השתתפותך חופשית לחלוטין. השימוש באתר מהווה הסכמה לקבל פרטים ומידע אלה בהתאם לחוק הבזק (“חוק הספאם”), כאשר סירוב לקבל פרטים ו/או מידע זה עשוי למנוע את האפשרות להשתמש באתר. אין בכך כדי לגרוע מזכותך להודיע לנו בכל עת, באמצעות דואר אלקטרוני, כך שנוכל לפעול בהתאם להרשאתך, אלא שאז, כאמור לעיל, תתכן מניעה מלהשתמש באתר.

העדר רשיונות

SternFX ביקשה להקים אתר אינטרנט חדשני ואינפורמטיבי. אנו מקווים כי תהיו נלהבים כמונו ביחס למאמץ יצירתי זה. עם זאת, עליכם גם להבין כי SternFX חייבת להגן על קניינה הרוחני, כולל פטנטים, סימני מסחר וזכויות יוצרים. בהתאם, הרינו להודיעכם בזאת, כי דבר באתר אינטרנט זה או בכל חומר הכלול בו, לא יעניק בכל אופן ולא יפורש כאילו הוא מעניק לכל אדם רשיון בקשר לקניינה הרוחני של SternFX.

הצהרות צופות עתיד

אתר אינטרנט זה מכיל הצהרות צופות עתיד המבוססות על עמדות הנהלת SternFX. בשימושן באתר אינטרנט זה, מילים כגון “לצפות”, “להאמין”, “להעריך”, “לקוות, “להתכוון”, “לתכנן” ו”להגן” מכוונות לציין הצהרות צופות עתיד. הצהרות כאלו משקפות את עמדות SternFX נכון לתאריך פרסומן ביחס לאירועים עתידיים והן כפופות, מטיבן ולאור העדר יכולת לצפות את העתיד (שהיינו רוצים שתהייה לנו), לסיכונים ולאי-ודאויות. גורמים רבים עשויים לגרום לכך כי התוצאות הממשיות יהיו שונות באופן מהותי מאלו הצפויות כאן, כולל, בין השאר, שינויים בתנאים הכלכליים והעסקיים הכלליים, שינויים בשערי החליפין והריבית הנוכחיים, שיווקם של מוצרים מתחרים, אי קבלת מוצרים ושירותים חדשים ושינויים במדיניות העסקית. SternFX מתנערת מכל כוונה או חובה לעדכן את ההצהרות צופות העתיד הללו.

העדר אחריות או מצגים

המידע המופיע באתר האינטרנט הזה מסופק על ידי SternFX “כפי שהוא” ובמידה המותרת לפי הדין. הוא מסופק ללא כל אחריות מכל סוג, במפורש או במשתמע, כולל, מבלי למעט, כל אחריות משתמעת ביחס לסחירות, תאימות לכל מטרה מסוימת או אי-הפרה. אף שאנו מאמינים, כי המידע המסופק הוא מדויק, הוא עלול לכלול טעויות או אי דיוקים. אתר האינטרנט מכיל קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם מצויים תחת שליטת SternFX. בהתאם, אין אנו אחראים לתכנים הנכללים בכל אתר מקושר. SternFX מספקת לך קישוריות אלו לנוחותך בלבד, והכללתה של קישורית אין משמעותה מתן גיבוי לאתר המקושר על ידי SternFX.