תנאי שימוש בקורסים וקובצי התרגול

בעת שימוש בתוכן האתר הסכמתי לתנאים הבאים:

  • הגישה לאתר הינה אישית.
  • אין אפשרות להתחבר ממספר מכשירים בו זמנית.
  • אין אפשרות להעביר את פרטי הגישה למשתמשים נוספים.
  • אין אפשרות לשנות את התוכן ו/או לכלולו בפרויקטים או בעבודות.
  • אין אפשרות להשתמש בקובצי התרגול למטרה מסחרית.
  • אין אפשרות למכור, להלוות, לתת או להעביר חלק כלשהו של התוכן לידי צד שלישי.
  • התוכן מוצע “כפי שהוא” ללא כל אחריות מפורשת או משתמעת.
  • חלק מהתוכן לא זמין בחיבור אינטרנט עם סינון.
  • אין להשתמש בתוכן למטרה פוגענית או בלתי חוקית.